Przejdź do treści
Return to the list of frequent questions

Najczęściej zadawane pytania - SPRZEGANIE

35 wyniki

 • Cechy charakterystyczne sprzęgu podane są na etykiecie dołączonej do produktu lub w naszym katalogu.
 • Wartość D (wyrażona w kN) sprzęgu oznacza maksymalną poziomą siłę dynamiczną wytwarzaną przez zestaw drogowy z belką przegubową.
 • Wartość Dc (wyrażona w kN) sprzęgu oznacza maksymalną poziomą siłę dynamiczną wytwarzaną przez zestaw z osią lub osiami środkowymi.
 • D = [(DMC przyczepy x DMC ciągnika) / (DMC przyczepy x DMC ciągnika)] x 9,81
 • Dc = [(DMC przyczepy x DMC ciągnika) / (DMC przyczepy x DMC ciągnika)] x 9,81
 • Wartość S (wyrażona w kg) sprzęgu oznacza maksymalne dopuszczalne pionowe obciążenie statyczne. Podczas planowania załadunku należy uważać, aby nigdy nie przekroczyć tej wartości.
 • Wartość V (wyrażona w kN) sprzęgu oznacza maksymalną dopuszczalną dynamiczną siłę pionową wytwarzaną przez zestaw z przyczepą z osią lub osiami środkowymi.
 • V = [DMC przyczepy x długość platformy przyczepy x długość platformy przyczepy x 2,4 (w przypadku pojazdu z zawieszeniem mechanicznym) lub 1,8 (w przypadku pojazdu z zawieszeniem pneumatycznym)] / [całkowita długość ucha pośrodku osi przyczepy x całkowita długość ucha pośrodku osi przyczepy]
 • Akronim BNA oznacza Bureau de Normalisation de l’Automobile, francuski organ normalizacji sprzęgów we Francji.
 • Akronim DIN oznacza Deutsches Institut für Normung, niemiecki organ normalizacji sprzęgów w Europie.
 • Hak BNA jest hakiem stałym ze sworzniem Ø68 mm. Hak DIN jest hakiem obrotowym ze sworzniem Ø40 lub Ø50 mm).
 • Nie, produkty nie są ze sobą kompatybilne. Hak BNA można połączyć tylko z uchem BNA. To samo dotyczy haka DIN.
 • Napis ECE R55 oznacza, że urządzenie jest homologowane zgodnie z Regulaminem nr 55 Europejskiej Komisji Gospodarczej Organizacji Narodów Zjednoczonych. Niniejszy regulamin określa wymagania, jakie muszą spełniać mechaniczne urządzenia i elementy sprzęgające, aby można je było uznać w skali międzynarodowej za wzajemnie zgodne.
 • Nie, Regulamin nr 55 stanowi, że urządzenia sprzęgającego nie można używać na drodze, jeżeli nie posiada homologacji.
 • Jeżeli belka jest pęknięta lub uszkodzona, nawet nieznacznie, zalecamy pilną wymianę tego elementu. W przeciwnym razie właściwości mechaniczne produktu mogą ulec pogorszeniu, co naraża produkt na ewentualne pęknięcie.
 • Numer OF na produkcie Pommier odpowiada numerowi partii produkcyjnej. Poszczególne cyfry numeru to rok i tydzień produkcji, a także liczba wyprodukowanych produktów.
 • Momenty dokręcania sprzęgu zaznaczone są na etykiecie przyklejonej na produkcie lub w dołączonej do niego instrukcji montażu.
 • Nie, nie zezwalamy na montaż bagażników na naszych hakach kulowych Pommier.
 • Katalog części zamiennych jest dostępny na naszej stronie internetowej w formacie PDF. Zawiera on wszystkie części zamienne dostępne dla większości produktów POMMIER.
 • Tak, Pack Acier Pommier można powiększyć o akcesoria, takie jak stopnie, uchwyty świateł, wsporniki pod tablice rejestracyjne itd. Wszystkie te akcesoria można znaleźć w naszym katalogu lub na naszej stronie internetowej https://www.pommier.eu
 • Wiązki elektrycznej 7 PIN można używać wyłącznie do zasilania elektrycznego dodatkowego systemu oświetlenia. Można jej użyć do zaczepienia małej przyczepy lub na przykład do zainstalowania bagażnika rowerowego. Nie jest natomiast przeznaczona do zapewnienia stałego napięcia w przyczepie kempingowej lub dużej przyczepie.

  Wiązka elektryczna 13 PIN pełni tę samą funkcję co wiązka 7 PIN, tj. zapewnia zasilanie elektryczne dodatkowego systemu oświetlenia. W przeciwieństwie do wiązki 7 PIN zapewnia natomiast stałe zasilanie 12 V (po zapłonie) instalacji elektrycznej w podłączonym elemencie. Wiązka 13-biegunowa jest niezbędna do zapewnienia zasilania urządzeń elektrycznych w przyczepie kempingowej.
 • Numer katalogowy zestawu naprawczego sworznia haka KONEXO to: 2944034.
 • Nie, niestety nie ma możliwości przekształcenia haka ręcznego w hak automatyczny.
 • Tak, można przyciąć profil Pack Acier Pommier, jeżeli spełnione są następujące warunki: szerokość tylnego urządzenia zabezpieczającego w żadnym punkcie nie może być większa od szerokości tylnej osi, zmierzonej w krańcowych punktach bocznych kół (bez uwzględniania wybrzuszenia opony przy kontakcie z podłożem), ani być mniejsza o więcej niż 100 mm po obu stronach.
 • Regulamin nr 55 wymaga umieszczenia osi kuli w zakresie pomiarowym od 350 do 420 mm względem podłoża. Załadowany pojazd. (Zakres wysokości dotyczy wyłącznie pojazdów M1 i N1).
 • Tak, sprzęg można malować. Należy jednak dopilnować, aby mechanizmy pozostały sprawne, a tabliczka znamionowa produktu była zawsze czytelna.
 • Jeśli urządzenie sprzęgające posiada homologację R55, uznaje się je za zgodne we wszystkich krajach Unii Europejskiej. Można go więc używać w dowolnym miejscu w Europie.
 • Nie, niestety nie ma takiej możliwości. Należy się zawsze upewnić, że jedno z urządzeń sprzęgających (hak lub ucho) obraca się. Normy BNA i DIN zawierają informacje na temat kompatybilności różnych urządzeń sprzęgających.
 • Jeżeli hak KONEXO nie był fabrycznie wyposażony w system kompensacji luzu, niestety nie można go dodać później bez interwencji pracowników naszej fabryki.
 • G145 i G150 odpowiadają rozstawowi otworów wywierconych w haku. G145 odpowiada rozstawowi 140 x 80 mm, a G150 rozstawowi 160 x 100 mm.
 • Tak. Chociaż Regulamin nr 58-03 odnosi się do wszystkich pojazdów zarejestrowanych od 1 września 2021 r. lub później, nie zabrania instalowania wersji R58-03 w pojazdach zarejestrowanych przed tą datą.
 • Nasze stopnie wytrzymują ciężar maksymalny 200 kg.
 • Nie, wiercenie pozostawiamy naszym klientom wykonujących zabudowy, aby umożliwić im optymalny montaż belki w pojeździe.
 • Wymagana klasa śrub podana jest na etykiecie haka. Zalecamy użycie śrub klasy 10.9.
 • Belka poprzeczna jest urządzeniem sprzęgającym (Regulamin nr 55) umożliwiającym montaż haka na pojeździe. Belka przeciwnajazdowa jest natomiast tylnym urządzeniem zabezpieczającym (Regulamin nr 58) podobnym do zderzaka.
 • Nie możesz znaleźć odpowiedzi na swoje pytanie?

  Skontaktuj się z nami