Przejdź do treści

Informacja prawna

Niniejsza strona internetowa www.pommier.eu jest obsługiwana przez POMMIER S.A.S.

POMMIER, S.A.S. z kapitałem 2.000.000 EUR, wpisana do Rejestru Handlowego RCS w Pontoise pod numerem B718203623.

Siedziba spółki: Bâtiment B, 6 chemin de Pontoise à Saint-Prix, 95250 Beauchamp - FRANCE
Tel.: +33 1 34 40 34 40 - e-mail: contact@pommier.eu

Nr VAT-UE FR30718203623

Hosting strony: GINGER MINDS, 5 Chemin Pressoir Chênaie, 44100 Nantes (Francja), Tel.: +33 2 55 59 03 20, contact@gingerminds.fr

Własność intelektualna

Prawa autorskie i prawo do znaku towarowego firmy POMMIER oraz strony internetowej www.pommier.eu są chronione przez francuskie i międzynarodowe przepisy prawa własności intelektualnej.

POMMIER pozostaje właścicielem wszystkich praw własności intelektualnej do zdjęć, ilustracji, rysunków, modeli, planów, dokumentów itp. Logo i znaki towarowe są własnością POMMIER, z wyjątkiem tych, które są wyłączną własnością partnerów handlowych zamieszczonych na stronie.

W związku z tym Klient powstrzyma się od jakiegokolwiek zwielokrotniania lub wykorzystywania, bez wyraźnej, pisemnej i uprzedniej zgody spółki POMMIER.
Wszelkie całkowite lub częściowe zwielokrotnianie tych treści w sposób niezgodny z prawem i bez zgody POMMIER jest surowo zabronione i w takiej sytuacji spółka zastrzega sobie prawo do wszczęcia postępowania przed właściwymi organami sądowymi i/lub policyjnymi.
Strona internetowa oferuje klientom firmy POMMIER możliwość pobierania dokumentów dotyczących produktów za pomocą bezpiecznego połączenia (plany, instrukcje, homologacje itp.). Zaznaczając kratkę „Zobowiązuję się do nierozpowszechniania i niekopiowania dokumentów dostępnych na moim koncie.” Klient zobowiązuje się do wykorzystywania ich wyłącznie do użytku prywatnego i nierozpowszechniania ich żadnym osobom trzecim.

Ochrona danych osobowych

Jako administrator danych osobowych spółka POMMIER stosuje przetwarzanie danych dedykowane swoim klientom, w szczególności w celu umożliwienia im sprawdzenia ceny i dostępności produktów oraz złożenia zamówienia w przedsprzedaży.
Zebrane dane dotyczą:

  • Danych osobowych, poprzez wypełnienie formularzy: zamówienia w przedsprzedaży, wyceny, konta klienta (imię, nazwisko, adres dostawy, e-mail, telefon) w celu zarejestrowania zamówień w przedsprzedaży i ich wysłania.
  • Informacji o przeglądaniu (adres IP, rodzaj przeglądarki, rodzaj urządzenia) w celu uproszczenia obsługi klienta i dalszej poprawy użytkowania (tworzenie statystyk).

Dane są dostępne wyłącznie dla upoważnionego personelu i usługodawców upoważnionych do wykonywania wyżej wymienionych zadań.

Przechowywanie zebranych danych

Dane osobowe związane z kontem klienta (imię, nazwisko, produkt lub usługa, adres dostawy, adres do faktury itp.) są przechowywane przez okres trzech lat od ostatniego kontaktu z firmą POMMIER.
Dostęp do danych ma zarówno POMMIER, jak i klient, za pośrednictwem konta klienta, który ma w każdej chwili dostęp do informacji, które go dotyczą.

POMMIER zobowiązuje się usunąć je w każdej chwili na żądanie klienta.

Jednakże po upływie tego okresu, w tym od daty zgłoszenia żądania usunięcia, Dane osobowe mogą podlegać archiwizacji pośredniej. Ma to na celu wypełnienie obowiązków prawnych, księgowych i podatkowych spoczywających na POMMIER, takich jak obowiązek przechowywania dokumentów księgowych i dokumentów potwierdzających (faktur, zamówień itp.) przez okres dziesięciu lat.

Po upływie tych terminów dane są usuwane. 

Poszukiwanie klientów: oferty handlowe, biuletyny informacyjne, konkursy, produkty, usługi, wiadomości

POMMIER prosi o zgodę klientów i potencjalnych klientów na przesyłanie ofert handlowych, biuletynów informacyjnych, konkursów, produktów, usług i wiadomości pocztą elektroniczną lub w podobny sposób, pocztą zwykłą i telefonicznie. 

Klient lub potencjalny klient wyraża zgodę zaznaczając przy zakładaniu konta kwadrat „Wyrażam zgodę na otrzymywanie od POMMIER drogą elektroniczną informacji i ofert promocyjnych”.

Klient lub potencjalny klient może wycofać powyższą zgodę w dowolnym momencie.

Prawo do wniesienia sprzeciwu, zmiany, sprostowania, usunięcia i dostępu do danych osobowych

Klienci i potencjalni klienci mogą w każdej chwili bezpłatnie: „wypisać się” z listy wysyłkowej ofert handlowych klikając na link znajdujący się w każdej wiadomości e-mail; zmienić informacje osobowe w sekcji „moje konto”.

Zgodnie z francuską ustawą 78-17 z dnia 6 stycznia 1978 r. z późniejszymi zmianami oraz unijnym rozporządzeniem nr 2016/679 i jego dyrektywą nr 2016/680 z dnia 27 kwietnia 2016 r., która weszła w życie w dniu 25 maja 2018 r., klienci i potencjalni klienci mają prawo dostępu, zmiany, sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania i sprzeciwu w zakresie wszelkich informacji, które ich dotyczą.

W celu wykonania tego prawa, prosimy o przesłanie do nas wniosku w następujący sposób:

  • elektronicznie na adres dpo@pommier.eu podając imię i nazwisko, adres i adres e-mail oraz w temacie wiadomości e-mail „Strona internetowa POMMIER: Zmiana danych osobowych”
  • pocztą wraz z dokumentem potwierdzającym tożsamość lub fakturą POMMIER na adres: POMMIER, Bâtiment B, 6 chemin de Pontoise à Saint-Prix, 95250 Beauchamp - FRANCE, podając jako tytuł listu „Strona internetowa POMMIER: Zmiana danych osobowych”

Wyślemy odpowiedź w ciągu miesiąca od daty otrzymania wniosku. W niektórych przypadkach, ze względu na złożoność wniosku lub liczbę wniosków, termin ten może zostać przedłużony o dwa miesiące. 
Oprócz wyżej wymienionych praw, klienci i potencjalni klienci mogą złożyć skargę do Krajowej Komisji ds.

Informatyki i Swobód Obywatelskich (CNIL) (www.cnil.fr)

Inspektor ochrony danych

Spółka POMMIER wyznaczyła Inspektora Ochrony Danych. Można się z nim skontaktować na podany powyżej adres pocztowy oraz za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: dpo@pommier.eu wpisując w temacie: „Strona internetowa POMMIER”

Zmiana polityki prywatności

POMMIER może w każdej chwili zaktualizować niniejszą Politykę Prywatności w celu dostosowania jej do nowych produktów i usług lub zmian regulacyjnych.

Określenie i rola plików cookie (ciasteczek)

- Co to jest plik cookie?

Plik cookie jest plikiem pobranym na komputer, tablet lub inne urządzenie przenośne podczas dostępu do strony internetowej. Pliki cookie umożliwiają pobieranie i przechowywanie informacji o odwiedzanych stronach lub o sprzęcie używanym podczas dostępu do strony internetowej.

Uzyskane informacje dotyczą liczby odwiedzanych stron, używanego języka, lokalizacji połączenia, liczby nowych użytkowników, częstotliwości i powtarzalności wizyt, długości wizyty, przeglądarki lub komputera, z którego strona jest odwiedzana.

POMMIER przechowuje pliki cookie niezbędne do nawigacji, bezpieczeństwa połączenia i procesu składania zamówień. Bez tych technicznych plików cookie, zwolnionych z obowiązku uzyskania zgody, normalne korzystanie z naszej strony nie będzie możliwe.

- Pliki cookie do analizy i pikseli monitorowania

Aby przeanalizować częstotliwość korzystania z naszej strony internetowej i poprawić jakość naszych usług, używamy plików cookie do pomiaru liczby odwiedzających. Są one używane w celach analitycznych (z funkcją obliczania) i w żadnym razie nie pozwalają dotrzeć do użytkowników Internetu ani ich nie identyfikują.
Pliki cookie pozwalają nam analizować wykorzystanie i wydajność naszej strony w celu poprawy jej funkcjonowania (np. najczęściej odwiedzane strony w naszym serwisie). 

- Pliki cookie i wtyczki do sieci społecznościowych

Pliki cookie i wtyczki pozwalają na udostępnianie naszych produktów i informacji na różnych portalach społecznościowych w sposób przyjazny dla użytkownika.

- Okres przechowywania plików cookie

Pliki cookie są przechowywane maksymalnie przez trzynaście (13) miesięcy od momentu ich zapisania na urządzeniu. Po upływie tego okresu zgoda użytkownika będzie ponownie wymagana. Pliki cookie są przechowywane na komputerze użytkownika. Użytkownik sam decyduje o ich usunięciu w dowolnym momencie. 

- Zarządzanie moimi plikami cookie

Użytkownik może sam zezwolić, zablokować lub usunąć pliki cookie zapisane na komputerze. W tym celu należy skonfigurować opcje przeglądarki lub dostosować opcje prywatności urządzenia. W przypadku zablokowania instalacji plików cookie na komputerze istnieje możliwość odmowy dostępu do niektórych sekcji naszej strony.
W tych linkach znajdują się informacje o tym, jak zarządzać plikami cookie, w zależności od używanej przeglądarki:
Firefox Włączanie i wyłączanie obsługi ciasteczek używanych przez strony internetowe do śledzenia preferencji użytkownika
Chrome Czyszczenie i włączanie plików cookie w Chrome oraz zarządzanie nimi
Explorer Usuwanie plików cookie i zarządzanie nimi
Safari Zarządzanie plikami cookie

Cookies Piwik PRO