Przejdź do treści
Attelages
Hak 03 (1)
Hak 03 (2)
POMMIER

Hak

zaloguj się

aby zapoznać się z cennikami, dostępnością oraz aby złożyć zamówienie wstępne

Referencja Dokumenty Waga Waga D (kN) Convoi ED (t) maxi Convoi ED (t) maxi (t) maxi (t) maxi Dc (kN) S (kg) Convoi EC (t) maxi Convoi EC (t) maxi (t) maxi (t) maxi schemaCote_2
2905001

Pobierz

1,2 11 4,5 2 11 120 4,5 2
Referencja
Dokumenty
Waga Waga
D (kN)
Convoi ED (t) maxi Convoi ED (t) maxi
(t) maxi (t) maxi
Dc (kN)
S (kg)
Convoi EC (t) maxi Convoi EC (t) maxi
(t) maxi (t) maxi
schemaCote_2
2905001
1,2
11
4,5
2
11
120
4,5
2

Dostep zastrzezony

Najczęściej zadawane pytania

 • Cechy charakterystyczne sprzęgu podane są na etykiecie dołączonej do produktu lub w naszym katalogu.
 • Wartość D (wyrażona w kN) sprzęgu oznacza maksymalną poziomą siłę dynamiczną wytwarzaną przez zestaw drogowy z belką przegubową.
 • Wartość Dc (wyrażona w kN) sprzęgu oznacza maksymalną poziomą siłę dynamiczną wytwarzaną przez zestaw z osią lub osiami środkowymi.
 • D = [(DMC przyczepy x DMC ciągnika) / (DMC przyczepy x DMC ciągnika)] x 9,81
 • Dc = [(DMC przyczepy x DMC ciągnika) / (DMC przyczepy x DMC ciągnika)] x 9,81
 • Wartość S (wyrażona w kg) sprzęgu oznacza maksymalne dopuszczalne pionowe obciążenie statyczne. Podczas planowania załadunku należy uważać, aby nigdy nie przekroczyć tej wartości.
 • Wartość V (wyrażona w kN) sprzęgu oznacza maksymalną dopuszczalną dynamiczną siłę pionową wytwarzaną przez zestaw z przyczepą z osią lub osiami środkowymi.
 • V = [DMC przyczepy x długość platformy przyczepy x długość platformy przyczepy x 2,4 (w przypadku pojazdu z zawieszeniem mechanicznym) lub 1,8 (w przypadku pojazdu z zawieszeniem pneumatycznym)] / [całkowita długość ucha pośrodku osi przyczepy x całkowita długość ucha pośrodku osi przyczepy]
 • Nie, Regulamin nr 55 stanowi, że urządzenia sprzęgającego nie można używać na drodze, jeżeli nie posiada homologacji.
 • Numer OF na produkcie Pommier odpowiada numerowi partii produkcyjnej. Poszczególne cyfry numeru to rok i tydzień produkcji, a także liczba wyprodukowanych produktów.
 • Momenty dokręcania sprzęgu zaznaczone są na etykiecie przyklejonej na produkcie lub w dołączonej do niego instrukcji montażu.
 • Katalog części zamiennych jest dostępny na naszej stronie internetowej w formacie PDF. Zawiera on wszystkie części zamienne dostępne dla większości produktów POMMIER.
 • Tak, sprzęg można malować. Należy jednak dopilnować, aby mechanizmy pozostały sprawne, a tabliczka znamionowa produktu była zawsze czytelna.
 • Jeśli urządzenie sprzęgające posiada homologację R55, uznaje się je za zgodne we wszystkich krajach Unii Europejskiej. Można go więc używać w dowolnym miejscu w Europie.