Przejdź do treści
Attelages
57 B Hak (1)
57 B Hak (2)
POMMIER

Hak (*R55, **do użytku w prywatnym parku)

 • R55-ECE

zaloguj się

aby zapoznać się z cennikami, dostępnością oraz aby złożyć zamówienie wstępne

Referencja Plany Dokumenty Waga Waga D (kN) Convoi ED (t) maxi Convoi ED (t) maxi (t) maxi (t) maxi Dc (kN) S (kg) V (kN) Convoi EC (t) maxi Convoi EC (t) maxi (t) maxi (t) maxi Typ schemaCote_2
2905021

Pobierz

8,5 40
70
44
28,5
3,5
14
40
50
1000
650
-
18
44
40
3,5
6,5
*
**
Referencja
Plany
Dokumenty
Waga Waga
D (kN)
Convoi ED (t) maxi Convoi ED (t) maxi
(t) maxi (t) maxi
Dc (kN)
S (kg)
V (kN)
Convoi EC (t) maxi Convoi EC (t) maxi
(t) maxi (t) maxi
Typ
schemaCote_2
2905021
8,5
40
70
44
28,5
3,5
14
40
50
1000
650
-
18
44
40
3,5
6,5
*
**

Dostep zastrzezony

Najczęściej zadawane pytania

 • Cechy charakterystyczne sprzęgu podane są na etykiecie dołączonej do produktu lub w naszym katalogu.
 • Wartość D (wyrażona w kN) sprzęgu oznacza maksymalną poziomą siłę dynamiczną wytwarzaną przez zestaw drogowy z belką przegubową.
 • Wartość Dc (wyrażona w kN) sprzęgu oznacza maksymalną poziomą siłę dynamiczną wytwarzaną przez zestaw z osią lub osiami środkowymi.
 • D = [(DMC przyczepy x DMC ciągnika) / (DMC przyczepy x DMC ciągnika)] x 9,81
 • Dc = [(DMC przyczepy x DMC ciągnika) / (DMC przyczepy x DMC ciągnika)] x 9,81
 • Wartość S (wyrażona w kg) sprzęgu oznacza maksymalne dopuszczalne pionowe obciążenie statyczne. Podczas planowania załadunku należy uważać, aby nigdy nie przekroczyć tej wartości.
 • Wartość V (wyrażona w kN) sprzęgu oznacza maksymalną dopuszczalną dynamiczną siłę pionową wytwarzaną przez zestaw z przyczepą z osią lub osiami środkowymi.
 • V = [DMC przyczepy x długość platformy przyczepy x długość platformy przyczepy x 2,4 (w przypadku pojazdu z zawieszeniem mechanicznym) lub 1,8 (w przypadku pojazdu z zawieszeniem pneumatycznym)] / [całkowita długość ucha pośrodku osi przyczepy x całkowita długość ucha pośrodku osi przyczepy]
 • Napis ECE R55 oznacza, że urządzenie jest homologowane zgodnie z Regulaminem nr 55 Europejskiej Komisji Gospodarczej Organizacji Narodów Zjednoczonych. Niniejszy regulamin określa wymagania, jakie muszą spełniać mechaniczne urządzenia i elementy sprzęgające, aby można je było uznać w skali międzynarodowej za wzajemnie zgodne.
 • Numer OF na produkcie Pommier odpowiada numerowi partii produkcyjnej. Poszczególne cyfry numeru to rok i tydzień produkcji, a także liczba wyprodukowanych produktów.
 • Momenty dokręcania sprzęgu zaznaczone są na etykiecie przyklejonej na produkcie lub w dołączonej do niego instrukcji montażu.
 • Katalog części zamiennych jest dostępny na naszej stronie internetowej w formacie PDF. Zawiera on wszystkie części zamienne dostępne dla większości produktów POMMIER.
 • Tak, sprzęg można malować. Należy jednak dopilnować, aby mechanizmy pozostały sprawne, a tabliczka znamionowa produktu była zawsze czytelna.
 • Jeśli urządzenie sprzęgające posiada homologację R55, uznaje się je za zgodne we wszystkich krajach Unii Europejskiej. Można go więc używać w dowolnym miejscu w Europie.