Przejdź do treści
Attelages
64 CP1 Hak (1)
64 CP1 Hak (2)
POMMIER

Hak (*do użytku w prywatnym parku, **do zastosowania wojskowego)

zaloguj się

aby zapoznać się z cennikami, dostępnością oraz aby złożyć zamówienie wstępne

Referencja Plany Waga Waga D (kN) Convoi ED (t) maxi Convoi ED (t) maxi (t) maxi (t) maxi Dc (kN) S (kg) V (kN) Convoi EC (t) maxi Convoi EC (t) maxi (t) maxi (t) maxi Typ schemaCote_2
2905200 15 70 28,5 16 50 650 18 40 6,5 Stały*
2905201 15 100 40 20 70 900 25 44 9 Stały*
2905202 15 70 28,5 16 50 650 18 40 6,5 Obrotowy**
2905203 15 100 40 20 70 900 25 44 9 Obrotowy**
Referencja
Plany
Waga Waga
D (kN)
Convoi ED (t) maxi Convoi ED (t) maxi
(t) maxi (t) maxi
Dc (kN)
S (kg)
V (kN)
Convoi EC (t) maxi Convoi EC (t) maxi
(t) maxi (t) maxi
Typ
schemaCote_2
2905200
15
70
28,5
16
50
650
18
40
6,5
Stały*
Referencja
Plany
Waga Waga
D (kN)
Convoi ED (t) maxi Convoi ED (t) maxi
(t) maxi (t) maxi
Dc (kN)
S (kg)
V (kN)
Convoi EC (t) maxi Convoi EC (t) maxi
(t) maxi (t) maxi
Typ
schemaCote_2
2905201
15
100
40
20
70
900
25
44
9
Stały*
Referencja
Plany
Waga Waga
D (kN)
Convoi ED (t) maxi Convoi ED (t) maxi
(t) maxi (t) maxi
Dc (kN)
S (kg)
V (kN)
Convoi EC (t) maxi Convoi EC (t) maxi
(t) maxi (t) maxi
Typ
schemaCote_2
2905202
15
70
28,5
16
50
650
18
40
6,5
Obrotowy**
Referencja
Plany
Waga Waga
D (kN)
Convoi ED (t) maxi Convoi ED (t) maxi
(t) maxi (t) maxi
Dc (kN)
S (kg)
V (kN)
Convoi EC (t) maxi Convoi EC (t) maxi
(t) maxi (t) maxi
Typ
schemaCote_2
2905203
15
100
40
20
70
900
25
44
9
Obrotowy**

Dostep zastrzezony

Najczęściej zadawane pytania

 • Cechy charakterystyczne sprzęgu podane są na etykiecie dołączonej do produktu lub w naszym katalogu.
 • Wartość D (wyrażona w kN) sprzęgu oznacza maksymalną poziomą siłę dynamiczną wytwarzaną przez zestaw drogowy z belką przegubową.
 • Wartość Dc (wyrażona w kN) sprzęgu oznacza maksymalną poziomą siłę dynamiczną wytwarzaną przez zestaw z osią lub osiami środkowymi.
 • D = [(DMC przyczepy x DMC ciągnika) / (DMC przyczepy x DMC ciągnika)] x 9,81
 • Dc = [(DMC przyczepy x DMC ciągnika) / (DMC przyczepy x DMC ciągnika)] x 9,81
 • Wartość S (wyrażona w kg) sprzęgu oznacza maksymalne dopuszczalne pionowe obciążenie statyczne. Podczas planowania załadunku należy uważać, aby nigdy nie przekroczyć tej wartości.
 • Wartość V (wyrażona w kN) sprzęgu oznacza maksymalną dopuszczalną dynamiczną siłę pionową wytwarzaną przez zestaw z przyczepą z osią lub osiami środkowymi.
 • V = [DMC przyczepy x długość platformy przyczepy x długość platformy przyczepy x 2,4 (w przypadku pojazdu z zawieszeniem mechanicznym) lub 1,8 (w przypadku pojazdu z zawieszeniem pneumatycznym)] / [całkowita długość ucha pośrodku osi przyczepy x całkowita długość ucha pośrodku osi przyczepy]
 • Nie, Regulamin nr 55 stanowi, że urządzenia sprzęgającego nie można używać na drodze, jeżeli nie posiada homologacji.
 • Numer OF na produkcie Pommier odpowiada numerowi partii produkcyjnej. Poszczególne cyfry numeru to rok i tydzień produkcji, a także liczba wyprodukowanych produktów.
 • Momenty dokręcania sprzęgu zaznaczone są na etykiecie przyklejonej na produkcie lub w dołączonej do niego instrukcji montażu.
 • Katalog części zamiennych jest dostępny na naszej stronie internetowej w formacie PDF. Zawiera on wszystkie części zamienne dostępne dla większości produktów POMMIER.
 • Tak, sprzęg można malować. Należy jednak dopilnować, aby mechanizmy pozostały sprawne, a tabliczka znamionowa produktu była zawsze czytelna.
 • Jeśli urządzenie sprzęgające posiada homologację R55, uznaje się je za zgodne we wszystkich krajach Unii Europejskiej. Można go więc używać w dowolnym miejscu w Europie.
 • Nie, niestety nie ma takiej możliwości. Należy się zawsze upewnić, że jedno z urządzeń sprzęgających (hak lub ucho) obraca się. Normy BNA i DIN zawierają informacje na temat kompatybilności różnych urządzeń sprzęgających.