Przejdź do treści
Attelages
Top
70 C Hak kulowy (1)
70 C Hak kulowy (2)
POMMIER

Hak kulowy

 • R55-ECE

zaloguj się

aby zapoznać się z cennikami, dostępnością oraz aby złożyć zamówienie wstępne

Referencja Plany Dokumenty Waga Waga D (kN) Convoi ED (t) maxi Convoi ED (t) maxi (t) maxi (t) maxi S (kg) Convoi EC (t) maxi Convoi EC (t) maxi (t) maxi (t) maxi Ø schemaCote_2
2905019

Pobierz

4,4 31 35,5 3,5 375 35,5 3,5 17
2905022

Pobierz

4,4 31 35,5 3,5 375 35,5 3,5 10,5
2905023

Pobierz

4,4 31 35,5 3,5 375 35,5 3,5 13
2905024

Pobierz

4,4 31 35,5 3,5 375 35,5 3,5 17
2905027

Pobierz

4,4 31 35,5 3,5 375 35,5 3,5 17
Referencja
Plany
Dokumenty
Waga Waga
D (kN)
Convoi ED (t) maxi Convoi ED (t) maxi
(t) maxi (t) maxi
S (kg)
Convoi EC (t) maxi Convoi EC (t) maxi
(t) maxi (t) maxi
Ø
schemaCote_2
2905019
4,4
31
35,5
3,5
375
35,5
3,5
17
Referencja
Plany
Dokumenty
Waga Waga
D (kN)
Convoi ED (t) maxi Convoi ED (t) maxi
(t) maxi (t) maxi
S (kg)
Convoi EC (t) maxi Convoi EC (t) maxi
(t) maxi (t) maxi
Ø
schemaCote_2
2905022
4,4
31
35,5
3,5
375
35,5
3,5
10,5
Referencja
Plany
Dokumenty
Waga Waga
D (kN)
Convoi ED (t) maxi Convoi ED (t) maxi
(t) maxi (t) maxi
S (kg)
Convoi EC (t) maxi Convoi EC (t) maxi
(t) maxi (t) maxi
Ø
schemaCote_2
2905023
4,4
31
35,5
3,5
375
35,5
3,5
13
Referencja
Plany
Dokumenty
Waga Waga
D (kN)
Convoi ED (t) maxi Convoi ED (t) maxi
(t) maxi (t) maxi
S (kg)
Convoi EC (t) maxi Convoi EC (t) maxi
(t) maxi (t) maxi
Ø
schemaCote_2
2905024
4,4
31
35,5
3,5
375
35,5
3,5
17
Referencja
Plany
Dokumenty
Waga Waga
D (kN)
Convoi ED (t) maxi Convoi ED (t) maxi
(t) maxi (t) maxi
S (kg)
Convoi EC (t) maxi Convoi EC (t) maxi
(t) maxi (t) maxi
Ø
schemaCote_2
2905027
4,4
31
35,5
3,5
375
35,5
3,5
17

Dostep zastrzezony

Najczęściej zadawane pytania

 • Cechy charakterystyczne sprzęgu podane są na etykiecie dołączonej do produktu lub w naszym katalogu.
 • Wartość D (wyrażona w kN) sprzęgu oznacza maksymalną poziomą siłę dynamiczną wytwarzaną przez zestaw drogowy z belką przegubową.
 • Wartość Dc (wyrażona w kN) sprzęgu oznacza maksymalną poziomą siłę dynamiczną wytwarzaną przez zestaw z osią lub osiami środkowymi.
 • D = [(DMC przyczepy x DMC ciągnika) / (DMC przyczepy x DMC ciągnika)] x 9,81
 • Dc = [(DMC przyczepy x DMC ciągnika) / (DMC przyczepy x DMC ciągnika)] x 9,81
 • Wartość S (wyrażona w kg) sprzęgu oznacza maksymalne dopuszczalne pionowe obciążenie statyczne. Podczas planowania załadunku należy uważać, aby nigdy nie przekroczyć tej wartości.
 • Wartość V (wyrażona w kN) sprzęgu oznacza maksymalną dopuszczalną dynamiczną siłę pionową wytwarzaną przez zestaw z przyczepą z osią lub osiami środkowymi.
 • V = [DMC przyczepy x długość platformy przyczepy x długość platformy przyczepy x 2,4 (w przypadku pojazdu z zawieszeniem mechanicznym) lub 1,8 (w przypadku pojazdu z zawieszeniem pneumatycznym)] / [całkowita długość ucha pośrodku osi przyczepy x całkowita długość ucha pośrodku osi przyczepy]
 • Napis ECE R55 oznacza, że urządzenie jest homologowane zgodnie z Regulaminem nr 55 Europejskiej Komisji Gospodarczej Organizacji Narodów Zjednoczonych. Niniejszy regulamin określa wymagania, jakie muszą spełniać mechaniczne urządzenia i elementy sprzęgające, aby można je było uznać w skali międzynarodowej za wzajemnie zgodne.
 • Numer OF na produkcie Pommier odpowiada numerowi partii produkcyjnej. Poszczególne cyfry numeru to rok i tydzień produkcji, a także liczba wyprodukowanych produktów.
 • Momenty dokręcania sprzęgu zaznaczone są na etykiecie przyklejonej na produkcie lub w dołączonej do niego instrukcji montażu.
 • Nie, nie zezwalamy na montaż bagażników na naszych hakach kulowych Pommier.
 • Katalog części zamiennych jest dostępny na naszej stronie internetowej w formacie PDF. Zawiera on wszystkie części zamienne dostępne dla większości produktów POMMIER.
 • Regulamin nr 55 wymaga umieszczenia osi kuli w zakresie pomiarowym od 350 do 420 mm względem podłoża. Załadowany pojazd. (Zakres wysokości dotyczy wyłącznie pojazdów M1 i N1).
 • Tak, sprzęg można malować. Należy jednak dopilnować, aby mechanizmy pozostały sprawne, a tabliczka znamionowa produktu była zawsze czytelna.
 • Jeśli urządzenie sprzęgające posiada homologację R55, uznaje się je za zgodne we wszystkich krajach Unii Europejskiej. Można go więc używać w dowolnym miejscu w Europie.
 • Wymagana klasa śrub podana jest na etykiecie haka. Zalecamy użycie śrub klasy 10.9.