Jakość i Środowisko

Grupa POMMIER już od wielu lat prowadzi wymagającą politykę jakości i poszanowania środowiska, umożliwiającą uzyskanie certyfikatów „ISO 9001” i „ISO 14001” oraz gwarantującą obsługę klientów na najwyższym poziomie.

Wszystkie zakłady grupy posiadają certyfikaty ISO 9001 i ISO 14001

W trosce o ciągłe doskonalenie organizacji swojej działalności oraz obsługi klientów, już od ponad 20 lat POMMIER zobowiązuje się dbać w grupie o jakość i podnosić jej poziom zgodnie z normą ISO 9001.

Dążąc do jeszcze szerszego wypełnienia tego zobowiązania i uwzględnienia także innych wartości wynikających z ochrony osób i ich środowiska, grupa POMMIER podjęła również starania o uzyskanie certyfikatu ISO 14001 dla wszystkich swoich zakładów. Wszystkie zakłady produkcyjne grupy zobowiązują się także dbać o środowisko ograniczając skutki podejmowanych przez siebie działań.

Oznaczenie „Furgocar Inox Quality”

Aby podkreślić jakość wyrobów produkowanych przez POMMIER, grupa wprowadziła oznaczenie „Furgocar Inox Quality”, bazujące na uznanym doświadczeniu w dziedzinie przygotowywania stali nierdzewnej w zakładzie we Włoszech, który kiedyś nazywał się Furgocar.

Estampage, Injection Plastique, Usinage, Inox

Odkryj nasze 4 obiekty przemysłowe grupy